آشنایی با حقوق اصناف

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

مناسب برای: افراد جویای کار که می بایست با حقوق، چهارچوب های قانونی و توقعات و انتظارات خود آشنا باشند…

1
3,000,000 تومان

حقوق قراردادها

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

مناسب برای: افرادی که قصد دارند در هر حوزه ای، قراردادهای بی نقص و کامل بنگارند صاحبان اصناف و مشاغل…

0
1,500,000 تومان

دوره حقوق داوری

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

هدف از دوره حقوق داوری هدف دوره حقوق داوری آشنایی جامعه حقوقی با داوری به نحو صحیح و اصولی و گسترش…

0
3,000,000 تومان