حسابداری مقدماتی همراه با نرم افزار

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

مناسب برای افراد جویای کار در جایگاه شغلی: حسابداری تحلیل گر مالی و پرسنل دپارتمان حسابداری و مالی شرکت ها…

0
1,700,000 تومان

نرم افزار حسابداری سپیدار

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان

دوره نرم افزار حسابداری سپیدار مناسب برای افراد جویای کار در جایگاه های شغلی: حسابداری تحلیل گر مالی و پرسنل…

0
1,700,000 تومان