کوچینگ سازمان

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان

مناسب برای : همه آنهایی که حضور یک کوچ حرفه ای را در کنار خود ضروری میدانند مدیرانی که با…

0
2,500,000 تومان

مدیریت و توسعه کسب و کار

بدون امتیاز 0 رای
4,000,000 تومان

مناسب برای افراد جویای کار در جایگاه شغلی: مدیریت اجرایی مدیریت برند مدیریت کلان کسب و کار مزایای دوره :…

0
4,000,000 تومان